Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni
Listopad 20 2019 18:11:03
Nawigacja
Strona Główna
O nas
Zarząd
Statut
Publikacje
Galeria
Archiwum
Linki
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 9
Najnowszy Użytkownik: Dougsaw
Adres/Kontakt
20-207 Lublin
ul.Turystyczna 44
tel. kom. 506 693 379
e-mail: pke-lublin@wp.pl


 
Współpraca
 

   

    

    

  
Poparcie dla TRB Roztocze
Koło PKE w Biłgoraju przekazało 2.02.2015 roku list intencyjny potwierdza poparcie dla utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Roztocze"

Dodane przez pkelublin dnia luty 02 2015 00:00:000 Komentarzy ˇ 182 Czytań - Drukuj
I Konkurs Plastyczno-Przyrodniczy
I Konkurs przyrodniczo-plastyczny
Zwiastuny Wiosny”

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Obserwując zmiany w otaczającej Was przyrodzie, przedstawcie w formie pracy plastycznej dowolny zwiastunwiosny na przykład: ssaka, ptaka, roślinę lub zjawisko przyrodnicze...


Życzymy ciekawych pomysłówRegulamin Konkursu
1. Organizatorem I konkursu przyrodniczo-plastycznego pt.: „Zwiastuny Wiosny” jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni oraz Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci
Majdanka w Lublinie. Osobami nadzorującymi konkurs są: Przemysław Dzida (PKE, SP32), Elżbieta
Zyglewska (SP32), Paulina Pelczarska (SP32), Katarzyna Ślusarska (SP32), Małgorzata Kulik (SP32). Kontakt z organizatorami swietlica@sp32.lublin.eu.
2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Ewa Joanna Gęca – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie, Małgorzata Augustowska – doradca metodyczny, dla nauczycieli przyrody.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych miasta Lublin, którzy wykonają samodzielnie< jedną pracę plastyczną zgodną z tematem „Zwiastuny wiosny”.
4. Przyjmujemy prace wykonane dowolną techniką płaską w formacie A-3, bez oprawy, podpisane na odwrocie drukowanymi literami (proszę użyć załącznika i przykleić go na odwrocie pracy !).
5. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 samodzielnie wykonaną pracę.
6. Jeden opiekun może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
7. Na prace czekamy w SP nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka ul. Tetmajera 2 do dnia 31
marca 2015 r. Prace proszę składać w świetlicy szkolnej w sali nr 4 lub 5 (parter).
8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców / opiekunów prawnych na
publikację pracy plastycznej oraz imienia i nazwiska jej autora na stronie internetowej szkoły
(http://sp32.lublin.eu) i wystawie pokonkursowej.
9. Jury wybierze 30 prac do wystawy pokonkursowej w SP nr 32, spośród których wyłoni I, II, III miejsca
w kategorii klas I-III oraz kategorii klas IV-VI.
10. Planowany termin ogłoszenia wyników na stronie internetowej szkoły (http://sp32.lublin.eu) 10 kwietnia 2015.


Karta zgłoszeniowa - pobierz


Dodane przez pkelublin dnia luty 01 2015 00:00:000 Komentarzy ˇ 174 Czytań - Drukuj
II Międzyszkolne Spotkania Przyrodników
26 Listopada 2014 w odbyły się Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie II Międzyszkolne Spotkania Przyrodników. Spotkanie zorganizowały nauczycielki ze szkoły nr 28 Pani Anna Chodun oraz Pani Małgorzata Konarzewska. Wydarzeniu patronowali doradca metodyczny dla nauczycieli przyrody Pani Małgorzata Augustowska oraz Polski Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo-Wschodni.

Podczas spotkania odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Flora i Fauna Lubelszczyzny, w którym to uczniowie lubelskich szkół otrzymywali wyróżnienia wraz z nagrodami rzeczowymi, które ufundowała Dyrekcja Poleskiego Parku Narodowego.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Poleskiego Parku Narodowego Panem Sławomirem Wróblem pt.: Osobliwości Poleskiego Parku Narodowego. Spotkanie połączone było z pokazem autorskich zdjęć.

Na zakończenie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 zaprezentowali przyrodnicze zagadki teatralne.

Składamy serdeczne podziękowania Paniom: Annie Chodun, Małgorzacie Konarzewskiej, Małgorzacie Augustowskiej oraz Panu Sławomirowi Wróblowi, którzy swą ofiarną pracą przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.

Szczególne podziękowania składamy dzieciom, które uświetniły uroczystość swym występem, oraz wszystkim, które wzięły udział w wydarzeniu.

Dodane przez pkelublin dnia grudzień 02 2014 00:00:001 Komentarzy ˇ 897 Czytań - Drukuj
„Klimat dla rolników – współpraca z korzyścią dla rolników i klimatu”
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni

serdecznie zachęca do uczestnictwa w seminarium szkoleniowym„Klimat dla rolników – współpraca z korzyścią dla rolników i klimatu”Warszawa, 27-28 listopada 2014 r.
Organizatorem szkolenia jest:

Polska Zielona Sieć- ogólnopolski związek organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, odpowiedzialną konsumpcją oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.


Dodane przez pkelublin dnia listopad 21 2014 14:41:12Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy ˇ 169 Czytań - Drukuj
Edukacja przyrodnicza i jej rola w edukacji społecznej - sprawozdanie z konferencji
Dania 3 listopada 2014 w Szkole Podstawowej nr 32 konferencja „Edukacja przyrodnicza i jej rola w edukacji społecznej” zorganizowana wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni. W konferencji uczestniczyli: nauczyciele, przedstawiciele środowisk naukowych KUL, UMCS, UP oraz inne zainteresowane osoby.

Konferencję otworzyła i powitała uczestników Pani Dyrektor Ewa Joanna Gęca.

Pierwszy referat „Edukacja przyrodnicza wczoraj i dziś” wygłosiła pani Małgorzata Augustowska - doradca metodyczny dla nauczycieli przyrody.

Następny referat „Dobre praktyki i szanse edukacji przyrodniczej jako ważny obszar edukacji społecznej” wygłosił pan Przemysław Dzida, nauczyciel, członek Polskiego Klubu Ekologicznego.

Po referatach przystąpiono do dyskusji. Poruszano w niej problemy jakie współczesna edukacja przyrodnicza stawia nauczycielom oraz przedstawiano propozycje dobrych praktyk. Pani dr Maria Pedryc-Wrona (UMCS) poruszyła problem doboru właściwego podręcznika.

Dyskusja zaowocowała poszerzeniem współpracy różnych środowisk. Przedstawiciel Poleskiego Parku Narodowego pan Sławomir Wróbel zadeklarował swój udział w „II Międzyszkolnych Spotkaniach Przyrodników” organizowanych dla uczniów przez lubelskie szkoły we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym. Pan Sławomir Wróbel wręczył uczestnikom konferencji pomoce dydaktyczne ofiarowane przez dyrekcję Poleskiego Parku Narodowego.

Pan Krzysztof Wojciechowski (KUL, Polski Klub Ekologiczny) zaproponował współpracę z chętnymi szkołami w ramach Kajakowego Patrolu Św. Franciszka. Jest to projekt edukacyjny organizowany przez studentów dla uczniów w ramach którego prowadzone są warsztaty dotyczące badania czystości wód powierzchniowych.

Pani dr Joanna Kurus (UP) wyraziła chęć organizacji kolejnej edycji Międzyszkolnych Spotkań Przyrodników w Niepublicznej Szkole Podstawowej Skrzydła w Lublinie.

Na zakończenie wiceprezes Okręgu Środkowo-Wschodniego PKE Czesław Dąbrowski podsumował konferencję i podziękował wszystkim obecnym za owocną dyskusję.

Dodane przez pkelublin dnia listopad 21 2014 00:00:000 Komentarzy ˇ 174 Czytań - Drukuj
„Środowisko Przyrodnicze Roztocza”
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni uprzejmie zaprasza
na organizowane wspólnie z domem Kultury LSM w Lublinie spotkanie
nt. „Środowisko Przyrodnicze Roztocza”
Referat wygłosi Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

Spotkanie odbędzie się 25 listopada (wtorek) 2014 r. o godzinie 18.00
W Domu Kultury LSM ul. K. Wallenroda 4A
Wstęp wolny

Dodane przez pkelublin dnia listopad 17 2014 13:42:53Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy ˇ 159 Czytań - Drukuj
" Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) - nadzieje i zagrożenia" dr hab. prof. nadzw. UP Antoni Polonis
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Środkowo-Wschodni wspólnie z Domem Kultury LSM w Lublinie był organizatorem w ramach spotkań popularyzujących naukę wykładu pt.: "Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) - nadzieje i zagrożenia". Prelegent dr hab. prof. nadzw. UP Antoni Polonis w sposób jasny i interesujący wyjaśnił na czym polegają modyfikacje genetyczne organizmów roślinnych i zwierzęcych, jakie są cele tych modyfikacji i ich rodzaje.

Dodane przez pkelublin dnia listopad 17 2014 13:36:52Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy ˇ 213 Czytań - Drukuj
I Polska Konferencja Systemów Rolno-Leśnych
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni w imieniu:

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Komitetu Narodowego PAN ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem "Zmiany Globalne Gesfery i Biosfery" (IGBP Global Change)
Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
European Agroforestry Federation
zaprasza na


I Polską Konferencję Systemów Rolno-Leśnych

„Systemy rolno-leśne – narzędzie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu”
25-26 listopada 2014, PuławyDodane przez pkelublin dnia listopad 14 2014 14:38:25Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy ˇ 186 Czytań - Drukuj
Spotkanie z Prof. dr hab. Antonim Polonisem
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo - Wschodni uprzejmie zaprasza
na spotkanie z Prof. dr hab. Antonim Polonisem
nt. „Organizmy Genetycznie Modyfikowane (GMO) – nadzieje i zagrożenia”
Spotkanie odbędzie się 27 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
w Domu Kultury LSM
ul. Wallenrodaa 4 A w Lublinie.

Dodane przez pkelublin dnia październik 22 2014 13:03:130 Komentarzy ˇ 171 Czytań - Drukuj
Zaproszenie na konferencję
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych edukacją przyrodniczą na konferencję: "Edukacja przyrodnicza i jej rola w edukacji społecznej", która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie przy ulicy K.P.-Tetmajera 2, dnia 3.11.2014 w godzinach 15:00 - 18:00.


Organizatorami konferencji są: Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni oraz Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie.

Program Konferencji:
1. Edukacja przyrodnicza wczoraj i dziś - p. Małgorzata Augustowska, doradca metodyczny dla nauczycieli przyrody (40 min).
2. Dobre praktyki i szanse edukacji przyrodniczej jako ważny obszar edukacji społecznej (40 min).
3. Przerwa (15min)
4. Dyskusja - edukacja dzieci to edukacja społeczeństwa (40 min).
5. Podręczniki, jako ważne źródła wiedzy.

Program może ulegać zmianie - przewidziane są wypowiedzi gości, którzy zostaną zaproszeni przez Organizatora

Miejsce konferencji:
Szkoła Podstawowa nr 32 ul. K.P.-Tetmajera 2, 20-362 Lublin Pokaż na mapie

Wysiadamy na przystanku Męczenników Majdanka - Dulęby

Autobusy: 14, 21, 23, 28, 47, 56, 153, 156, 158.

Dodane przez pkelublin dnia październik 11 2014 00:00:000 Komentarzy ˇ 160 Czytań - Drukuj
I Międzyszkolne Spotkanie Przyrodników
W dniu 6 maja 2014 odbyło się I Międzyszkolne Spotkanie Przyrodników Pod patronatem Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo-Wschodni z następującym programem:

Ptaki spotykane w mieście – czy je znasz?
Wykład z prezentacją, dr Joanna Kurus - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Moje spotkania z ptakami
Prezentacja, Michał Kuśmierczyk - uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 32, laureat Konkursu Przyrodniczego

Budowa prostych układów niskonapięciowych
Warsztaty prowadził , mgr inż. Przemysław Dzida- Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie, PKE Okręg Środkowo-WschodniDodane przez pkelublin dnia czerwiec 12 2014 14:34:18Czytaj więcej ˇ 1 Komentarzy ˇ 160 Czytań - Drukuj
Strona 4 z 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Województwo lubelskie
 

  
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie