I Konkurs Plastyczno-Przyrodniczy
Dodane przez pkelublin dnia Luty 01 2015 00:00:00
I Konkurs przyrodniczo-plastyczny
Zwiastuny Wiosny”

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Obserwując zmiany w otaczającej Was przyrodzie, przedstawcie w formie pracy plastycznej dowolny zwiastunwiosny na przykład: ssaka, ptaka, roślinę lub zjawisko przyrodnicze...


Życzymy ciekawych pomysłówRegulamin Konkursu
1. Organizatorem I konkursu przyrodniczo-plastycznego pt.: „Zwiastuny Wiosny” jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni oraz Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci
Majdanka w Lublinie. Osobami nadzorującymi konkurs są: Przemysław Dzida (PKE, SP32), Elżbieta
Zyglewska (SP32), Paulina Pelczarska (SP32), Katarzyna Ślusarska (SP32), Małgorzata Kulik (SP32). Kontakt z organizatorami swietlica@sp32.lublin.eu.
2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Ewa Joanna Gęca – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie, Małgorzata Augustowska – doradca metodyczny, dla nauczycieli przyrody.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych miasta Lublin, którzy wykonają samodzielnie< jedną pracę plastyczną zgodną z tematem „Zwiastuny wiosny”.
4. Przyjmujemy prace wykonane dowolną techniką płaską w formacie A-3, bez oprawy, podpisane na odwrocie drukowanymi literami (proszę użyć załącznika i przykleić go na odwrocie pracy !).
5. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 samodzielnie wykonaną pracę.
6. Jeden opiekun może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
7. Na prace czekamy w SP nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka ul. Tetmajera 2 do dnia 31
marca 2015 r. Prace proszę składać w świetlicy szkolnej w sali nr 4 lub 5 (parter).
8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców / opiekunów prawnych na
publikację pracy plastycznej oraz imienia i nazwiska jej autora na stronie internetowej szkoły
(http://sp32.lublin.eu) i wystawie pokonkursowej.
9. Jury wybierze 30 prac do wystawy pokonkursowej w SP nr 32, spośród których wyłoni I, II, III miejsca
w kategorii klas I-III oraz kategorii klas IV-VI.
10. Planowany termin ogłoszenia wyników na stronie internetowej szkoły (http://sp32.lublin.eu) 10 kwietnia 2015.


Karta zgłoszeniowa - pobierz