XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY PSBiG 2015
Dodane przez pkelublin dnia Maj 20 2015 14:17:12
Dnia 15 kwietnia 2015 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji zorganizowany został po raz piętnasty Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Energia odnawialna”.
W tym roku XVI edycja Konkursu została zorganizowana ponownie przy współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni.
Konkurs miał na celu szerzenie idei proekologicznych i prozdrowotnych, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi.
Podczas imprezy, dzięki naszemu partnerowi ds. edukacji ekologicznej czyli Polskiemu Klubowi Ekologicznemu, wszyscy uczestnicy i goście mogli wysłuchać prelekcji Pani dr Małgorzaty Ciosmak z Politechniki Lubelskiej pt „Jak wydobyć energię ze źródeł odnawialnych”, prelekcji towarzyszył pokaz prezentacji multimedialnej.
Młodzież i nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość zapoznania się z rodzajami energii odnawialnej, mechanizmem działania i konkretnymi przykładami zastosowania. Dokładnie omówione poszczególne rodzaje energii dały możliwość uczniom ocenić jej wpływ na środowisko, określić koszty użytkowania oraz utwierdzić w celowości jej rozpowszechniania.

Rozszerzona zawartość newsa
W konkursie udział wzięło 32 uczestników z następujących szkół:
1. V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
2. VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
3. IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
4. XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lublinie,
6. Zespół Szkół Nr 1 w Lublinie,
7. Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie,
8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie,
9. Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie,
10. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie,
11. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie,
12. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie.
Konkurs przebiegał w trzech etapach:
I – polegał na rozwiązaniu 40 zadań testowych, II- polegał na rozwiązaniu krzyżówki i wyjaśnieniu hasła głównego, III- polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania wylosowane w zestawie.
Wiadomości uczestników oceniało Jury w składzie:
1. Przewodniczący - Mariusz Zarychta - Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo-Wschodni w Lublinie,
2. Joanna Jaroszuk-Oniszko – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin,
3. Janusz Stochlak - Wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie,
4. Agata Wojtycha - przedstawiciel V LO,
5. Alina Kojtych - przedstawiciel VIII LO,
6. Dorota Drwal - przedstawiciel IX LO,
7. Bożena Krawczyk - przedstawiciel XIX LO,
8. Elżbieta Krukowska - przedstawiciel ZSO Nr 1,
9. Anna Brzuszkiewicz - przedstawiciel ZS Nr 1,
10. Barabara Świć - przedstawiciel ZSEn,
11. Elżbieta Wójcik - przedstawiciel ZSEk,
12. Halina Żuk - przedstawiciel ZSB,
13. Tadeusz Sapko - przedstawiciel ZST-K,
14. Anna Dudziak - przedstawiciel ZSCHiPS,
15. Teresa Rymarz - przedstawiciel PSBiG,
Laureatami XV Edycji Konkursu zostali:
I miejsce – Oskar Podstawka IX LO
II miejsce – Justyna Kulczycka ZSEk
III miejsce – Natalia Piekarczyk V LO
Wyróżnienia otrzymali:
1. Patryk Ścibor ZSCHiPS
2. Małgorzata Mrozik V LO
3. Jakub Zawisza ZSCHiPS
Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe
Fundatorami nagród byli:
 Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni w Lublinie
 Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin
 Liga Ochrony Przyrody w Lublinie

Tekst: Joanna Grochal (koordynator Konkursu).