Spotkanie nt. „Apiterapia – jak pszczoły mog± leczyć ludzi”
Dodane przez pkelublin dnia Marzec 06 2017 13:38:02
Polski Klub Ekologiczny Okręg ¦rodkowo - Wschodni wspólnie z Domem Kultury LSM w Lublinie
uprzejmie zaprasza
na spotkanie z głównym specjalist± ds. pszczelarstwa
Cezarym Krukiem,
nt. „Apiterapia – jak pszczoły mog± leczyć ludzi”;
Spotkanie odbędzie się 14 marca 2017 r. (wtorek)
o godz. 18.00
w Domu Kultury LSM
ul. Wallenroda 4 A w Lublinie.

Wstęp wolny
Polski Klub Ekologiczny Okręg ¦rodkowo-Wschodni jest organizacj± pożytku publicznego. W zwi±zku z powyższym zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o przekazanie 1% z podatku na działalno¶ć Klubu. KRS 000153780

Rozszerzona zawarto¶ć newsa
Polski Klub Ekologiczny Okręg ¦rodkowo - Wschodni wspólnie z Domem Kultury LSM w Lublinie
uprzejmie zaprasza
na spotkanie z głównym specjalist± ds. pszczelarstwa
Cezarym Krukiem,
nt. „Apiterapia – jak pszczoły mog± leczyć ludzi”;
Spotkanie odbędzie się 14 marca 2017 r. (wtorek)
o godz. 18.00
w Domu Kultury LSM
ul. Wallenroda 4 A w Lublinie.

Wstęp wolny
Polski Klub Ekologiczny Okręg ¦rodkowo-Wschodni jest organizacj± pożytku publicznego. W zwi±zku z powyższym zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o przekazanie 1% z podatku na działalno¶ć Klubu. KRS 000153780