Prelekcja na temat „Różnice funkcjonalne i przestrzenne w miejskich parkach historycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii”
Dodane przez pkelublin dnia Styczeń 04 2018 12:26:50
Dnia 30.11.2017 r. o godz. 11.50 w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa
i Geodezji w Lublinie odbyła się prelekcja na temat „Różnice funkcjonalne i przestrzenne
w miejskich parkach historycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii”.
Prelekcję prowadził Pan dr inż. Piotr Kulesza z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL.
Było to kolejne spotkanie ramach współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni w Lublinie.
W spotkaniu wzięła udział młodzież klas 1-4 Technikum Terenów Zieleni w PSBiG wraz
z opiekunami.

Rozszerzona zawartość newsa
Dnia 30.11.2017 r. o godz. 11.50 w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa
i Geodezji w Lublinie odbyła się prelekcja na temat „Różnice funkcjonalne i przestrzenne
w miejskich parkach historycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii”.
Prelekcję prowadził Pan dr inż. Piotr Kulesza z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL.
Było to kolejne spotkanie ramach współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni w Lublinie.
W spotkaniu wzięła udział młodzież klas 1-4 Technikum Terenów Zieleni w PSBiG wraz
z opiekunami.
Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość zapoznania się cechami charakterystycznymi parków miejskich tworzonych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Omówiona została na wybranych przykładach (Lloyd Park, Prospect Park, Ogród Saski
w Lublinie) ich historia powstawania, charakterystyczne elementy kompozycji, sposób zagospodarowania i użyteczność dla lokalnego społeczeństwa.
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, a informacje przedstawione podczas spotkania były bardzo cenne i zostaną
z pewnością wykorzystane w dalszym procesie edukacyjnym klas o profilu architektura krajobrazu.
Joanna Grochal